Nyheter

 

  Hemsidan uppdateras fortlöpande.

 Affärsområden

 Industriell Affärsutveckling

 

Innebär utveckling av en organisations affärsdrivande verksamhet och dess processer.

Ofta talas det om affärsutveckling när nya färetag startas, vid förnyelse-processer, kriser eller när organisationen står inför nya utmaningar. Men många moderna företag driver idag en kontinuerlig affärsutveckling för att förbli konkurrenskraftiga på sina marknader.

 

Affärsutveckling berör vision, mål, strategi, taktik och den operativa utvecklingsfasen med efterföljande analys. En klar strategi som bygger på att det finns en realiserbar affärsidé där man kan utveckla/skapa relationer med kunder och partner är själva grunden. Analysen ska leda till att hitta lösningar på problem eller att se nya möjligheter och därmed skapa utveckling och tillväxt.

 

Affärsutvecklingen kan vara övergripande för hela företaget eller projektinriktat för att optimera mindre utvecklingsprocesser. Den primära utkomsten för affärsutveckling är affärsplanering och det konkreta resultatet är affärsplanen.

 

Affärsplanen beskriver förändrings- och/eller utvecklingsprocessen från idag och ett antal år framåt. Den beskriver målet, dvs. vart företaget är på väg och den beskriver konkret, med hjälp av en handlingsplan, hur företaget skall ta sig till detta mål. Affärsplanen är ett dynamiskt dokument, som hela tiden förändras beroende på utfall och externa parametrar, som t.ex. konjunkturläge. Företagets strategi såsom den är dokumenterad i Affärsplanen måste hela tiden kommuniceras med hela företaget för att få avsedd effekt

 Industriell Automation

Industriell Automatisering eller automation kallas det när mer eller mindre smarta maskiner används i industrin för att utföra det människan tidigare gjorde. Idag är industrirobotar, datorer och sensorer viktiga komponenter i automatiseringsprocessen.

 

Automation är ett viktigt framtidsområde med tydlig koppling till såväl IT och elektronik som till ekonomi, människa/maskin och miljö.

 

Automationssystem är ofta komplexa med stora datanätverk, sensorer, visualisering av komplex processinformation i realtid, förståelse för användarens produktionsekonomi, simulering etc. Här krävs förståelse för såväl teknik och miljö som ekonomi och beteende.

 

Automation är mät- och styrteknologi som syftar till att rationalisera och förbättra en produktionsprocess. Hit räknar vi bland annat teknologi för mätutrustning, ställdon, processreglering, motordrifter, kommunikation människa/maskin, robotteknik, processoptimering och produktionsoptimering.

 

Under Sveriges EU-ordförandeskap sista halvåret 2009 har begreppet Eco Efficient Economy lanserats. Vad som menas är att det inte finns något motsatsförhållande mellan framtida affärsmöjligheter och en positiv påverkan på miljön. Industriell automation har en viktig roll att spela då det absolut mest effektiva sättet att reducera negativ miljöpåverkan är att verka för att utsläpp eller onödig resursutnyttjande minimeras. Effekten av att automatisera blir då att minska utsläppen, minimera råvaruförbrukningen och användning av energi så effektivt som möjligt.

Copyright ® 2010 Chelan.se  

CHELAN BUSINESS CONSULTING

WWW.CHELAN.SE