Nyheter

 

  Hemsidan uppdateras fortlöpande.

 

  Välkommen till Chelan Business Consulting AB

 

 Chelan Business Consulting AB är ett företag som kan leverera konsulttjänster inom två affärsområden – Industriell Affärsutveckling och Industriell Automation. Den gemensamma nämnaren är Industri och Chelan har erfarenhet från fordons- och fordonsrelaterad industri, livsmedelsindustri, läkemedelsindustri, elektronikindustri och paketeringsindustri.

Affärsidén är att öka kundens lönsamhet genom att förändra och utveckla dess verksamhet. Detta åstadkoms genom att tillföra nödvändig kunskap och erfarenhet till kundens process. 

Industriell Affärsutveckling
I detta begrepp ligger utveckling av en industriell organisations affärsdrivande verksamhet och dess processer. Ofta talas det om affärsutveckling när nya företag startas, vid förnyelseprocesser, kriser eller när organisationen står inför nya utmaningar. Men många moderna företag driver idag en kontinuerlig affärsutveckling för att förbli konkurrenskraftiga på sina marknader. 

Industriell Automation
Industriell Automatisering eller Automation kallas det när mer eller mindre smarta maskiner används i industrin för att utföra det människan tidigare gjorde. Idag är industrirobotar, datorer och sensorer viktiga komponenter i automatiseringsprocessen. Här krävs förståelse för såväl teknik och miljö som ekonomi och beteende.

  Om Chelan

 

Chelan Business Consulting AB grundades 2006 som ett konsult- och holdingbolag av Christer Petersson.  


Första uppdraget för bolaget var att skapa en affärsinkubator – Inkubera AB – för att bättre kunna ta hand om och utveckla innovativa tillväxtföretag i Örebro-regionen. 

Chelan Business Consulting AB har idag också ett minoritetsägande i Karlskoga Automation AB, Karlskoga.

Ladda ner Christer Peterssons Curriculum Vitae.

 

Read More

 

Copyright ® 2010 Chelan.se  

CHELAN BUSINESS CONSULTING

WWW.CHELAN.SE