Nyheter

 

  Hemsidan uppdateras fortlöpande.

 

 Om Chelan

  Christer Petersson har senast varit Senior Investment Manager på Svenskt Rekonstruktionskapital AB (SRK) och arbetat med ackvisitioner, förändringsarbeten, affärsutveckling och försäljning av portföljbolag. Portföljbolagen var svenska, men hade också verksamhet i Europa, Nord-Amerika och Asien.SRK arbetade med en affärsmodell som inbegriper Due Diligence av onoterade företag, framtagande av affärsplaner/marknadsplaner, stöd till företagsledningar, ekonomisk styrning av verksamheten samt verksamhetsförändring och utveckling genom förvärv av bolag och organisk tillväxt parad med strategiska allianser. Målsättningen för fonden var bland annat att från ett samhällsekonomiskt perspektiv bibehålla och utveckla kompetens och affärsidéer.

Petersson började sin yrkesbana som forskare på Karolinska Institutet och Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm samt på University of Washington i Seattle, USA, vilket ledde till en teknologie doktorsexamen i medicinsk teknik. Utöver sina teknikkunskaper är han både teoretiskt och praktiskt kunnig inom ekonomi och finans. Största delen av sitt yrkesliv har Petersson arbetat inom den privata sektorn både i Sverige och internationellt.

Petersson har som entreprenör grundat och utvecklat flera mindre bolag och haft positioner som VD och styrelseordförande, vilket gett en bred erfarenhet av kunskapsintensiva tillväxtföretag, kommersialisering av innovationer samt industriproduktion. Arbetet har resulterat i bestående verksamheter inom industriell automation och affärsutveckling av bolag inom olika branscher. Under resans gång har Petersson förvärvat gedigen kunskap inom bland annat företagsledning, produktutveckling, marknadsföring, affärsförhandlingar och etablering av utländska dotterbolag. Petersson har både kunskap och erfarenhet av M&A och var bland annat medlem i den projektgrupp som effektivt och framgångsrikt hanterade sammanslagningen av ASEA och BBC avseende Global Business Area Automation. Idag sitter Petersson också som ledamot i ett antal bolagsstyrelser.

Erfarenhet av att arbeta i större bolag fick Petersson från ABB där han hade flertalet befattningar såsom projektledare och affärsområdeschef. Satt ofta med i ledningsgruppen och rapporterade direkt till VD. Utvecklade bland annat ABB Automations verksamhet i Kina genom att slutförhandla och underteckna det första joint-venture avtalet med ett kinesiskt företag.

Petersson är en flitigt anlitad konsult främst inom internationell affärsutveckling och har under många år haft hela världen som arbetsfält. Exempel på resultat av sitt konsultarbete är att ABB Robotics numera gör merparten av sin försäljning via partnerkanaler istället för via egna systemorganisationer. 2006 hjälpte Petersson Örebro Kommun att skapa en affärsinkubator – Inkubera AB – för att bättre kunna ta hand om och utveckla innovativa tillväxtföretag i regionen. Han var sedan dess styrelseordförande under de första 3 åren.

Petersson har publicerat ett stort antal vetenskapliga artiklar och har också presenterats i ett antal artiklar om bildbehandling, robot guidance och industriautomation. Dessa artiklar har publicerats i amerikanska, kanadensiska, tyska och svenska tidskrifter och publikationer. Petersson har gjort ett stort antal presentationer och medverkat i paneldiskussioner runt om i världen om vision system i den industriella automatiseringsprocessen, erfarenheter från att starta upp och driva bolag, etc. Petersson har också medverkat vid radio- och tv-intervjuer inom ämnen som industriautomation, intelligenta robotar och chefskap.

  Om Chelan

 

Chelan Business Consulting AB grundades 2006 som ett konsult- och holdingbolag av Christer Petersson.  


Första uppdraget för bolaget var att skapa en affärsinkubator – Inkubera AB – för att bättre kunna ta hand om och utveckla innovativa tillväxtföretag i Örebro-regionen. 

Chelan Business Consulting AB har idag också ett minoritetsägande i Karlskoga Automation AB, Karlskoga.

Ladda ner Christer Peterssons Curriculum Vitae.

Copyright ® 2010 Chelan.se  

CHELAN BUSINESS CONSULTING

WWW.CHELAN.SE