Nyheter

 

  Hemsidan uppdateras fortlöpande.

 Tjänster

 Industriell Affärsutveckling

 

Den främsta arbetsuppgiften för en Affärsutvecklare är att skapa ett problemfritt flöde i utvecklingsprocessen från vision, mål, över strategi och verksamhetsutveckling till kravställning och senare införande och utvärdering.

 

Chelan kan tillhandahålla rådgivning i olika former och även så kallad coachning, en term som används när ett företag får hjälp under en längre tid.

 

När företagen är etablerade, fokuserar man ofta på områden som marknadsutveckling, ägarskiften, lönsamhetsstyrning, internationalisering samt ledarskapsfrågor. Även här kan Chelan hjälpa till.

Chelan Business Consulting AB kan erbjuda experthjälp inom följande områden:

Affärsplanering – framtagande av Affärsplaner
-  Due Diligence av företag
-  Företagsvärderingar
-  Teknologivärderingar
-  Företagsförvärv och fusioner (M&A)
-  Turnaround processer
-  Förändringsarbeten
-  Företagsförsäljningar

Chelan Business Consulting AB kan också erbjuda följande tjänster:

  • Styrelseordförande, styrelseledamot
  • Olika ledningsfunktioner, t.ex. VD
  • Olika stabsfunktioner
  • Andra specialuppdrag

 

 Industriell Automation 

Inom Industriell Automation är den främsta uppgiften att skapa ett problemfritt flöde i produktionsprocessen från inkommande material, via en eller flera produktionssteg (celler) till utgående produkt eller delmontage.

De flesta investeringarna måste kunnas ”räkna hem” rent ekonomiskt, dvs. investeringens återbetalningstid måste vara mindre än 3 år. Undantag från denna regel är om investeringen görs av arbetsmiljömässiga eller miljömässiga skäl. 

Idag används i de allra flesta fall flexibel automation, ofta bestående av industrirobotar, med eller utan sensorer, tillsammans med annan kringutrustning . Exempel på en sensor som blir allt vanligare är machine vision. 

Kvalitetskontroll kan göras genom inspektion av inkommande eller utgående material. Även kontroll av tillverkningsprocessen samt verktygskontroll ingår i automatiseringsprocessen. 

Chelan Business Consulting AB kan arbeta med ett företags industriella automatiseringsprocess antingen på produktionsnivå eller på cellnivå. Automation på produktionsnivå innebär att man ser över hela företagets produktionskedja, inklusive inköp, lagerhållning, produktionslogistik, kvalitet och leveranssäkerhet. Automation på cellnivå innebär att man automatiserar en produktionscell (produktionssteg). I denna kan kvalitetskontroll finnas som en integrerad funktion. 

Chelan Business Consulting AB kan erbjuda följande deltjänster:

-  Förstudier
-  Lösningsförslag
-  Förfrågningsunderlag
-  Offertutvärdering
-  Upphandling
-  Projektledning / Projektgenomförande

Copyright ® 2010 Chelan.se  

CHELAN BUSINESS CONSULTING

WWW.CHELAN.SE